Kierowanie samochodem wymaga odpowiedniej wiedzy i przeszkolenia, zakończonego pozytywnym zaliczeniem egzaminu na prawo jazdy. Świeżo upieczeni kierowcy stwarzają wysokie ryzyko na drodze, z uwagi na brak doświadczenia i wystarczająco szybkich reakcji przy zdarzeniach, do jakich może dojść na drodze, ale i kierowcy od wielu lat posiadający prawo jazdy, także mogą stać się sprawcą wypadku. Gubi ich rutyna i zbyt duża wiara we własne umiejętności. Kto powoduje więcej wypadków i kolizji drogowych? Kobiety czy mężczyźni?

Wypadki drogowe

W języku potocznym często zamiennie względem siebie wykorzystujemy określenia wypadek, kolizja czy nawet katastrofa drogowa. Tymczasem prawo wyraźnie rozgranicza pod względem pojęciowym takie terminy.

Kolizja jest zdarzeniem drogowym, w którym nikt nie został poszkodowanym, z kolei w wypadku występują osoby, które doznały szkód. Pod względem formalnym kolizja jest zdarzeniem w ruchu lądowym, spowodowanym przez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa, a jego skutkiem są jedynie straty materialne (szkody w mieniu).

Wypadek drogowy wiąże się z powstaniem szkód w zdrowiu i życiu osób poszkodowanych, a Kodeks karny definiuje go w ten sposób: to zdarzenie w ruchu lądowym w postaci nieumyślnego naruszenia obowiązujących zasad bezpieczeństwa, którego skutkiem jest zniszczenie mienia oraz śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, który trwa dłużej niż 7 dni. Wypadek jest przestępstwem, z kolei kolizja jedynie zdarzeniem drogowym.

Istnieje także pojęcie katastrofy w ruchu lądowym, która określana jest przez Kodeks karny jako zdarzenie powodujące znaczne szkody w mieniu, które w efekcie spowodowało ofiary lub zagroziło życiu i zdrowiu wielu osób. Do katastrofy lądowej wcale nie musi dojść w wyniku wypadku.

Zgodnie ze statystykami policyjnymi, w maju 2017 roku doszło do 2826 wypadków drogowych, w których 209 osób zginęło, a 3385 osób zostało rannych. Policja w tym samym czasie zarejestrowała 34 709 kolizji. Według danych wstępnych w okresie od stycznia do końca maja 2017 roku doszło do 10 868 wypadków drogowych, w których śmierć poniosły 883 osoby, a 13 199 odniosło obrażenia ciała. Policji zgłoszono 165 977 kolizji. Dlaczego dochodzi do wypadków na drogach i kto najczęściej jest ich sprawcą?

Powody występowania wypadków drogowych

Według Policji, najczęściej do wypadków drogowych dochodzi z winy kierujących, którzy:

  • nie przestrzegają pierwszeństwa przejazdu – wymuszają pierwszeństwo na drodze, wjeżdżają na skrzyżowanie bez przepuszczenia pojazdów na drodze głównej itp.,
  • nie dostosowują prędkości do warunków ruchu – jeżdżą zdecydowanie zbyt szybko, kiedy ruch jest wzmożony lub panują trudne warunki atmosferyczne na drodze,
  • nieprawidłowo zachowują się wobec pieszych – nie przepuszczają pieszych na pasach, wjeżdżają na nie, pomimo zatrzymania drugiego samochodu, na sąsiednim pasie,
  • nie zachowują odpowiedniego odstępu pomiędzy pojazdami – w wyniku czego wjeżdżają najczęściej w tylny zderzak poprzedzającego auta,
  • nieprawidłowe wyprzedzanie – bez zachowania wystarczającego odstępu, zjawisko wyprzedzania „na trzeciego”, zła ocena odległości nadjeżdżającego z naprzeciwka pojazdu,
  • nieprawidłowo skręcają,
  • nieprawidłowo zmieniają pas ruchu,
  • nieprawidłowo cofają.

wypadki drogowe2 Kto powoduje więcej wypadków i dlaczego? Kobiety czy Mężczyźni?

Nieprzestrzeganie przepisów, brawura i lekkomyślność na drodze w połączeniu z nadmierną prędkością doprowadza do poważnych wypadków. Często powodem wypadku jest niekorzystna aura – auto może wpaść w poślizg i uderzyć w inny pojazd lub obiekt. Problemem polskich dróg są też pijani kierowcy, którzy pod wpływem alkoholu mają zaburzoną ocenę sytuacji na drodze i spóźnione reakcje. Skutki powodowanych przez nich zdarzeń mogą być tragiczne, a kary srogie.

Skutki jakie powodują wypadki drogowe

Po wypadku na ulicy lub poboczu pozostają rozbite lub nawet kompletnie zniszczone samochody – sprawcy i poszkodowanego. Część nadaje się tylko do złomowania, inne muszą przejść kosztowne naprawy w warsztatach mechanicznych. Trzeba mieć na uwadze także i to, że wypadki powodują uszkodzenia na drodze – wyrwy w jezdni, zniszczenie nawierzchni, a także znaków drogowych, barierek i tym podobnych. Konieczność naprawy aut uczestniczących w kolizjach i wypadkach pociąga za sobą poważne koszty, które zwykle spoczywają na sprawcy.

Sprawca wypadku ponosi nie tylko odpowiedzialność finansową za spowodowane zdarzenie, która jest przenoszona zwykle na ubezpieczyciela OC, ale również zostanie ukarany karnie przez odpowiednie organy. Sprawcy grozi z tytułu spowodowania wypadku do 3 lat pozbawienia wolności, jeśli spowodował obrażenia ciała u innej osoby, albo od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności, jeśli inna osoba zginęła w wyniku wypadku.

Gdy przed sądem prokuratura lub powód dowiedzie, że wypadek był spowodowany umyślnie, będzie on definiowany jako przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu.

Sprawca katastrofy w ruchu lądowym zgodnie z Kodeksem karnym może zostać ukarany karą od roku do 10 lat pozbawienia wolności (nawet jeśli nie było ofiar), karą od 3 miesięcy do 5 lat, jeśli sąd uzna, że sprawca działał nieumyślnie oraz karą od 2 do 12 lat pozbawienia wolności, gdy skutkiem katastrofy jest śmierć lub ciężkie obrażenia wielu osób.

Najpoważniejszą konsekwencją wypadków drogowych jest śmierć pieszych, innych kierowców i pasażerów oraz wszelkich pozostałych uczestników ruchu drogowego, jak i uszczerbek na zdrowiu.

 

Kto bezpieczniej prowadzi? Kobiety vs Mężczyźni

Czy kobieta za kierownicą to rzeczywiście zwiastun wypadku lub choćby kolizji drogowej? Click To TweetNic podobnego, stereotyp kobiety, która nie potrafi kierować autem, obalany jest przez policyjne statystyki i badania TNS Pentor. Na ich podstawie można wysnuć wniosek, że mężczyźni są często agresywnymi kierowcami, którzy nagminnie przekraczają dozwoloną prędkość, zaś kobiety prowadzą auto zachowawczo, a największe problemy mają z parkowaniem. Panowie najczęściej powodują wypadki, łamiąc przepisy dotyczące prędkości, a panie – wymuszając pierwszeństwo przejazdu.

Według systemu CEPiK prawo jazdy w Polsce ma ponad 20 mln osób, w tym 44 proc. kobiet. Nie można więc powiedzieć, że kobiety powodują mniej wypadków, bo rzadziej jeżdżą.  Statystyki za 2014 rok pokazują, że:

  • kobiety spowodowały w ciągu roku 6154 wypadki, w których zginęło 261 osób, a 7897 zostało rannych,
  • mężczyźni spowodowali w ciągu roku 21 500 wypadków, w których zginęło 1900 osób, a ponad 27 tys. zostało rannych.

Tak ogromna różnica pokazuje, że to mężczyźni są częściej sprawcami wypadków niż przedstawicielki płci pięknej. Czy z tego tytułu mogą liczyć na ulgi np. przy wykupywaniu polisy komunikacyjnej OC i AC? Nic z tego, ubezpieczyciele nie biorą pod uwagę płci kierowcy przy wyliczaniu składek na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i autocasco, ponieważ byłby to przejaw dyskryminacji. Jedynie indywidualna historia ubezpieczeniowa kierowcy i bezszkodowa jazda przez kilka poprzednich lat może doprowadzić do przyznania najwyższych możliwych ulg, w wysokości od 60 do nawet 80 proc. podstawowej ceny składki rocznej.

Kobieta za kierownicą obecnie spotykana jest tak samo często, jak mężczyzna. Obie grupy powodują wypadki, ale częściej robią to panowie. Gubi ich brawura, zbyt duża prędkość na drodze i agresywna jazda.

Zapisz się do naszego newslettera

Share This
Przeczytaj poprzedni wpis:
5 istotnych kroków w czasie wypadku drogowego

Wypadek drogowy W 2016 roku według statystyk publikowanych przez Komendę Główną Policji doszło do 33350 wypadków, w których śmierć poniosły...

Zamknij