W Polsce kierowcy mają do dyspozycji około 1600 km autostrad i wkrótce powstaną kolejne. Pomimo wielu zalet poruszania się autostradą, policyjne statystyki potwierdzają, że autostrady to najniebezpieczniejszy rodzaj dróg w Polsce. W przeliczeniu na 1000 km, liczba wypadków na autostradach i drogach ekspresowych w ostatnich latach była aż 5-krotnie wyższa w porównaniu ze wszystkimi drogami publicznymi. Te dane nie są optymistyczne, bo w większości przypadków główną przyczyną wypadków było niedostosowanie prędkości do warunków. Aby zmniejszyć liczbę wypadków, kierowcy muszą zatem pamiętać o przestrzeganiu zasad panujących na autostradach.

Zasady poruszania się na autostradzie

 1. Na autostradę można wjechać wyłącznie pojazdem samochodowym, który nie porusza się wolniej niż 40 km/h.
 2. Standardowy limit prędkości na autostradzie odnoszący się do motocykli i samochodów o masie całkowitej do 3,5 tony wynosi 140 km/h.
 3. Każdorazowo prędkość prowadzonego samochodu powinna być dostosowana do warunków panujących na drodze. Bywają takie warunki pogodowe, kiedy prędkość 40 km/h na autostradzie może okazać się niebezpieczna. Mowa tu o gęstej mgle ograniczającej widoczność lub gołoledzi. Podstawowym obowiązkiem każdego kierowcy jest panowanie nad pojazdem, dlatego jeżeli nie jest on w stanie tego dokonać przy prędkości 140 km/h czy nawet 100 km/h, powinien jechać wolniej.
 4. Na autostradzie należy poruszać się prawym pasem, lewy pas służy do wyprzedzania.
 5. Na autostradzie całkowicie zabronione jest zatrzymywanie, zawracanie, cofanie, postój (z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych). Dodatkowe pasy oddzielone ciągłą linią można wykorzystać jedynie w sytuacjach awaryjnych.
 6. Wjeżdżając na autostradę, należy maksymalnie wykorzystać pas rozbiegowy, starając się bezkolizyjnie włączyć do ruchu.
 7. Każdy kierowca zobowiązany jest do utrzymywania bezpiecznej odległości pomiędzy samochodami (2 sekundy odstępu). Zachowanie odpowiedniego odstępu pomiędzy pojazdami to jeden z najważniejszych czynników mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego.
 8. Na autostradzie zabronione jest holowanie innych pojazdów.
 9. Na autostradzie nie wolno poruszać się pieszym oraz kierowcom – nie mogą oni przebiegać pomiędzy samochodami ani przechodzić na drugą stronę.
 10. Jeżeli postój jest nieunikniony (np. z powodu wypadku), należy pozostawić pojazd jak najbliżej prawej strony. Wysiadamy również wyłączenie przez prawe drzwi. Bezwzględnie włączamy światła awaryjne i umieszczamy trójkąt ostrzegawczy w odległości 100 m (około 120 kroków) za samochodem. Gdy czekamy po pomoc, musimy przejść na drugą stronę barierki i założyć kamizelkę odblaskową.
 11. Podczas tworzenia się korków dobrym zwyczajem będzie włączenie świateł awaryjnych w celu poinformowania o tym fakcie kierowców nadjeżdżających z tyłu. Zmniejsza to ryzyko karambolu.
 12. W przypadku, gdy tworzy się zator, na przykład na zwężeniu, warto stosować zasady jazdy na suwak. Metoda jazdy na suwak lub na zakładkę polega na kontynuowaniu ruchu na obu pasach do momentu zwężenia, a następnie przepuszczeniu przez każdego kierowcę jednego samochodu z pasa, który się kończy.
 13. Wszelkie manewry na autostradzie należy wykonywać płynnie i zachowaniem należytej ostrożności.
 14. Zarówno wjazd na autostradę, jak i wyjazd z niej wymaga zwiększonej uwagi. Dlatego zawsze, wyjeżdżając z autostrady, należy trzymać się prawej strony. Jeżeli przejedziemy wyjazd, pod żadnym pozorem nie wolno nam się już cofać, ponieważ stanowi to olbrzymie zagrożenie zarówno dla nas, jak i innych kierowców.

autostrada zasady ruchu 2 [Poradnik] Poruszanie się na autostradzie, zasady ruchu

Najczęstsze przyczyny wypadków na autostradach w Polsce

Do najczęstszych przyczyn wypadków na autostradach zalicza się:

 • niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze,
 • zmęczenie kierowcy, zaśnięcie za kierownicą,
 • niezachowanie odpowiedniej odległości pomiędzy samochodami,
 • nieprawidłowa zmiana pasa ruchu.

Najwięcej wypadków ma miejsca na autostradzie A4, która należy do najdłuższych autostrad w Polsce (672,75km). Prowadzi ona z zachodu na wschód przez południową Polskę. Drugą autostradą, na której dochodzi do dużej liczby wypadków, jest autostrada A2, przebiegająca przez centralne obszary kraju.

Zapisz się do naszego newslettera

Share This
Przeczytaj poprzedni wpis:
Nowa Syrena – powrót legendarnego polskiego samochodu

Kiedyś Syrena królowała na polskich drogach. Z czasem ten model został wyparty przez inne, nowocześniejsze samochody, stając się jednocześnie synonimem...

Zamknij