Kategoria A – Motocykle i motorowery:

AM

Kategoria AM daje uprawnienia do poruszania się motorowerem (pojazdem dwu- lub trójkołowym zaopatrzonym w silnik spalinowy do pojemności 50 cm3, lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW. Ponadto osoba, która otrzymała prawo jazdy kategorii AM, dostaje uprawnienia do kierowania tzw. czterokołowcem lekkim, którego masa własna nie przekracza 350 kg. Wymagany wiek do uzyskania tej kategorii wynosi minimum 14 lat. Przed ukończeniem 18 roku życia konieczna jest pisemna zgoda rodziców.

A1

Otrzymując prawo jazdy na kategorię A1, dostajemy uprawnienia do kierowania motocyklem o pojemności silnika nieprzekraczającej 125 cm3 oraz motocyklem trójkołowym o mocy do 15 kW. Aby starać się o kategorię A1, trzeba mieć ukończone 16 lat.

A2

Kategoria ta daje uprawnienia do kierowania motocyklem, który spełnia następujące warunki:

  • nie przekracza mocy 34 kW,
  • stosunek mocy do masy własnej wynosi do 0,2 kW/kg,
  • nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla.

Ponadto osoby posiadające kategorię A2 mogą prowadzić motocykl trójkołowy o mocy 15 kW oraz wszystkie pojazdy z kategorii AM. Aby uzyskać prawo jazdy na kategorię A2, trzeba mieć ukończone 18 lat.

A

Osoby mające kategorię A mogą prowadzić każdy motocykl oraz motocykl z przyczepą o masie nieprzekraczającej masy własnej motocykla oraz 100 kg. Wymagany wiek do otrzymania uprawnień kategorii A to ukończone 20 lat, ale pod warunkiem, że osoba, która ubiega się o kategorię A, musi co najmniej przez 2 lata posiadać prawo jazdy kategorii A2. W innym przypadku prawo jazdy na kategorię A można zdać dopiero po ukończeniu 24 roku życia.

Kategoria B – Samochody o dmc do 3,5 tony:

B1

Kategoria B1 daje uprawnienia do poruszania się pojazdem przeznaczonym do przewozu osób lub ładunku, z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla, którego masa własna nie przekracza 400 kg, a w przypadku przewozu osób i dzieci 550 kg. Aby uzyskać takie uprawnienie trzeba mieć ukończone 16 lat (wymagana zgoda rodziców).

B

Kategoria B daje uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony (wyjątek stanowi autobus i motocykl) lub pojazdem samochodowym do 3,5 tony wraz z przyczepą lekką do 750 kg (łączna masa nie może przekraczać 4250 kg). Ponadto kategoria B uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym. Do egzaminu na prawo jazdy kategorii B można przystąpić, mając ukończone 18 lat.

pawo jazdy kategorie 1 Kategorie prawa jazdy w Polsce   spis, do czego uprawniają?

B+E

Dzięki kategorii B+E uzyskujemy prawo do kierowania zespołem pojazdów składających się z pojazdów określonych w kategorii B (do 3,5 tony) oraz przyczepy, której masa całkowita nie jest większa od rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego. Kategoria B+E uprawnia nas również do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą (lub z przyczepami) oraz pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (lub przyczepami).

Kategoria C – Samochody o dmc powyżej 3,5 tony

C1

Kategoria C1 uprawnia do prowadzenia pojazdu o masie całkowitej mieszczącej się w przedziale od 3,5 tony do 7,5 tony, z wyjątkiem autobusu. Mając kategorię C1, można jeździć także zespołem pojazdów składających się z pojazdu określonego w kategorii C1 i przyczepy lekkiej. Dodatkowo uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym. Aby ubiegać się o kategorię C1, trzeba mieć ukończone 18 lat.

C

Prawo jazdy kategorii C uprawnia do kierowania pojazdami samochodowymi o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, z wyjątkiem autobusu. Mając takie prawo jazdy, możemy również prowadzić zespół pojazdu składający się z pojazdu określonego w kategorii C i przyczepy lekkiej oraz ciągnik rolniczy i pojazdy wolnobieżne. Osoba, która chce otrzymać prawo jazdy kategorii C, musi mieć ukończone 21 lat oraz posiadać prawo jazdy kategorii B.

C+E

Kategoria C+E daje uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony łącznie z przyczepą. Osoba starająca się o kategorię C+E dostaje również uprawnienia do kierowania zespołem pojazdów określonych w kategorii B+E, pod warunkiem, że posiada prawo jazdy kategorii B i C+E. Aby móc uzyskać prawo jazdy na kategorię C+E trzeba mieć ukończone 21 lat.

pawo jazdy kategorie 2 Kategorie prawa jazdy w Polsce   spis, do czego uprawniają?

Kategoria D – Autobusy i autokary

D1

Kategoria D1 uprawnia do kierowania autobusem, który konstrukcyjnie przeznaczony jest do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, a także uprawnia do prowadzenia ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego lub zespołu pojazdów, składających się z pojazdu, o którym mowa w kategorii D i przyczepy lekkiej. Kategorię D1 w Polsce można otrzymać po ukończeniu 21 lat.

D

Kategoria D daje uprawnienia do kierowania autobusem i zespołem pojazdów składających się z autobusu i przyczepy lekkiej do dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg. Ponadto w ramach kategorii D możemy prowadzić ciągniki rolnicze, pojazdy wolnobieżne i pojazdy określone dla prawa jazdy AM. Aby otrzymać prawo jazdy kategorii D, trzeba mieć ukończone 24 lata i prawo jazdy kategorii B. Możliwe jest uzyskanie prawa jazdy na kategorię D po ukończeniu 21 lat, ale tylko w przypadku osób, które ukończyły kwalifikację wstępną, czyli kurs dla kierowców zawodowych.

D+E

Osoba, która zdała prawo jazdy na kategorię D+E może kierować zespołem pojazdów złożonych z autobusu i przyczepy. Uprawnienia kategorii D+E posiada osoba, która zdała prawo jazdy na kategorię C+E i D. Tu tak samo, jak w przypadku kategorii D, wymagany jest minimalny wiek 24 lata.

D1+E

Kategoria ta daje uprawnienia do kierowania zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 ton, składającym się z pojazdu ciągnącego, który określa kategoria D1 i przyczepy o masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego.

Kategoria T – Ciągniki rolnicze i pojazdy wolnobieżne

Kategoria T uprawnia do kierowania ciągników rolniczych z przyczepą (lub przyczepami) lub pojazdów wolnobieżnych z przyczepą (lub przyczepami). Osoba, która ubiega się o prawo jazdy kategorii T, musi mieć ukończone 16 lat.

Zapisz się do naszego newslettera

Share This
Przeczytaj poprzedni wpis:
W jaki sposób poprawić bezpieczeństwo na drogach?

Według prognoz do 2020 na polskich drogach może zginąć nawet 40 tys. osób. Jeśli kogoś nie przekonują szacunkowe przewidywania, warto...

Zamknij